ข่าววันนี้กับประเด็นความจริงที่ต้องคุ้ยหา

ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย ผู้ที่ติดตามข่าววันนี้ส่วนมาก จึงมักจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ตลอดกระทั่งมีการแสดงข้อคิดเห็นตามกระแสการติดตามข่าวภายในแต่ละข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ไม่สามารถปิดประเด็นความเป็นจริงลงได้ ผู้ที่ติดตามข่าวจำนวนมาก ก็มักจะออกตัวและแสดงความคิดพร้อมทั้งทัศนคติในแต่ละครั้ง เพื่อขจัดข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมาก แต่ถึงอย่างไร การติดตามข่าววันนี้ส่วนมากก็ยังคงมีหลากหลายช่องทาง และแต่ละช่องทางที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้อย่างกว้างขวางนั้น ก็ยังอาจจะเป็นช่องทางในการติดตามข่าวของคนไทยส่วนมากทั่วทั้งประเทศ สื่อการกระจายข่าวสารทั้งทางด้านวิทยุหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ ตลอดจนกระทั่งเว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการเผยแพร่ภายในรูปแบบประจำวัน ก็ยังคงทำหน้าที่ในการค้นหาความเป็นจริง

 
และสำหรับประเด็นข่าวบางเรื่อง กลับเป็นประเด็นที่สร้างความสงสัยให้กับผู้ติดตามข่าวเป็นอย่างมากมาย และในส่วนนี้ผู้ที่ทำหน้าที่รายงานข่าว ก็อาจต้องค้นหาคำตอบให้กับผู้ติดตามข่าวได้อย่างเหมาะควร ซึ่งคำตอบที่ว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และมีข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ ถึงแหล่งข่าวสารและที่มาที่ไปของข่าว ซึ่งเป็นที่มาของคำตอบที่จะต้องกระจายออกไป ข่าววันนี้ถึงแม้จะเป็นข่าวหลากหลายด้าน พร้อมทั้งถูกพัฒนาไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ผู้ติดตามพร้อมกับรับฟังข่าวก็ยังคงต้องการแหล่งข่าวสารที่ค้นหาคำตอบได้เสมอ ในกรณีที่ข่าวใดยังคงไม่สามารถพิสูจน์และปิดประเด็นข่าวได้ เพราะว่าหลากหลายเหตุที่เป็นปัจจัยสาระสำคัญ ข่าวนั้นก็ยังคงได้กระแสการเกาะติดอย่างมากล้น ซึ่งสามารถสังเกตได้ไม่ยากภายในปัจจุบันที่มีหลากหลายข่าวคราวนั่นเอง

ข่าววันนี้

การปลุกระดมพลังแห่งความดี หรือว่าพลังที่ทำให้คนเป็นคนดีได้นั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีและจะต้องทำ ซึ่งทางด้านศิลปินนักแสดง ตลอดจนกระทั่งผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก มักจะได้รับชื่นชมเสมอหลังพบว่า ศิลปินนักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงได้กระทำคุณความดีเป็นตัวอย่างแก่ทุกคนในสังคมจนได้รับการตอบรับ และตลอดจนได้รับรางวัลจนเป็นเหตุให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมา ภายในส่วนของการทำความดีหรือการสร้างความดีให้กับตนเองนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใคร ๆ จะต้องกระทำการกันอยู่เสมอ และเมื่อมีการปลุกระดมการทำคุณความดีครั้งใด ไม่ว่าจะเป็นข่าววันนี้หรือว่าวันไหน ๆ ก็จะต้องมีการนำเสนอข่าวของผู้ที่ได้ทำความดีมาให้เห็นกันเป็นประจำ
 
อย่างเช่น ข่าววันนี้กับการกระทำความดี หรือแสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมในสไตล์ที่แตกต่างของดารานักแสดงไทยแต่ละคน ซึ่งความเป็นกันเองหรือความเป็นอยู่ที่เรียกว่าติดดินสุด ๆ คงเป็นการแสดงความดีหรือการกระทำที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ทุกคนในสังคมที่ชื่นชอบพวกเขาโดยตรงอยู่ก็ได้ ตัวอย่างเช่นการเป็นดารานักแสดงดัง ที่มีความสวยความหล่อเหลาเป็นตัวชี้ทาง ทำให้พวกเขาดูร่ำรวยและดูจะไม่ติดดินเอาเสียเลย แต่ที่ผ่านมามีดารานักแสดงหลากหลายคนที่โด่งดัง และติดอันดับศิลปินนักแสดงสุดฮอต กลับมีข่าวดาราหน้าหนึ่งออกมาอยู่เสมอ ว่าใช้ชีวิตติดดินแบบสุดๆ จนน่าชื่นชม ทำอะไรเรียบง่ายจนน่าพอใจ จนทำให้ข่าวดาราหน้าหนึ่งจำนวนมาก มีแต่ข่าวดาราไทยแห่ทำความดีกันอย่างคับคลั่งเลยเชียว

ข่าววันนี้

ข่าววันนี้กับประเด็นความจริงที่ต้องคุ้ยหา

ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย ผู้ที่ติดตามข่าววันนี้ส่วนมาก จึงมักจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ตลอดกระทั่งมีการแสดงข้อคิดเห็นตามกระแสการติดตามข่าวภายในแต่ละข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ไม่สามารถปิดประเด็นความเป็นจริงลงได้ ผู้ที่ติดตามข่าวจำนวนมาก ก็มักจะออกตัวและแสดงความคิดพร้อมทั้งทัศนคติในแต่ละครั้ง เพื่อขจัดข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมาก แต่ถึงอย่างไร การติดตามข่าววันนี้ส่วนมากก็ยังคงมีหลากหลายช่องทาง และแต่ละช่องทางที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้อย่างกว้างขวางนั้น ก็ยังอาจจะเป็นช่องทางในการติดตามข่าวของคนไทยส่วนมากทั่วทั้งประเทศ สื่อการกระจายข่าวสารทั้งทางด้านวิทยุหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ ตลอดจนกระทั่งเว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการเผยแพร่ภายในรูปแบบประจำวัน ก็ยังคงทำหน้าที่ในการค้นหาความเป็นจริง

 
และสำหรับประเด็นข่าวบางเรื่อง กลับเป็นประเด็นที่สร้างความสงสัยให้กับผู้ติดตามข่าวเป็นอย่างมากมาย และในส่วนนี้ผู้ที่ทำหน้าที่รายงานข่าว ก็อาจต้องค้นหาคำตอบให้กับผู้ติดตามข่าวได้อย่างเหมาะควร ซึ่งคำตอบที่ว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และมีข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ ถึงแหล่งข่าวสารและที่มาที่ไปของข่าว ซึ่งเป็นที่มาของคำตอบที่จะต้องกระจายออกไป ข่าววันนี้ถึงแม้จะเป็นข่าวหลากหลายด้าน พร้อมทั้งถูกพัฒนาไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ผู้ติดตามพร้อมกับรับฟังข่าวก็ยังคงต้องการแหล่งข่าวสารที่ค้นหาคำตอบได้เสมอ ในกรณีที่ข่าวใดยังคงไม่สามารถพิสูจน์และปิดประเด็นข่าวได้ เพราะว่าหลากหลายเหตุที่เป็นปัจจัยสาระสำคัญ ข่าวนั้นก็ยังคงได้กระแสการเกาะติดอย่างมากล้น ซึ่งสามารถสังเกตได้ไม่ยากภายในปัจจุบันที่มีหลากหลายข่าวคราวนั่นเอง

ข่าววันนี้

การปลุกระดมพลังแห่งความดี หรือว่าพลังที่ทำให้คนเป็นคนดีได้นั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีและจะต้องทำ ซึ่งทางด้านศิลปินนักแสดง ตลอดจนกระทั่งผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก มักจะได้รับชื่นชมเสมอหลังพบว่า ศิลปินนักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงได้กระทำคุณความดีเป็นตัวอย่างแก่ทุกคนในสังคมจนได้รับการตอบรับ และตลอดจนได้รับรางวัลจนเป็นเหตุให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมา ภายในส่วนของการทำความดีหรือการสร้างความดีให้กับตนเองนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใคร ๆ จะต้องกระทำการกันอยู่เสมอ และเมื่อมีการปลุกระดมการทำคุณความดีครั้งใด ไม่ว่าจะเป็นข่าววันนี้หรือว่าวันไหน ๆ ก็จะต้องมีการนำเสนอข่าวของผู้ที่ได้ทำความดีมาให้เห็นกันเป็นประจำ
 
อย่างเช่น ข่าววันนี้กับการกระทำความดี หรือแสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมในสไตล์ที่แตกต่างของดารานักแสดงไทยแต่ละคน ซึ่งความเป็นกันเองหรือความเป็นอยู่ที่เรียกว่าติดดินสุด ๆ คงเป็นการแสดงความดีหรือการกระทำที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ทุกคนในสังคมที่ชื่นชอบพวกเขาโดยตรงอยู่ก็ได้ ตัวอย่างเช่นการเป็นดารานักแสดงดัง ที่มีความสวยความหล่อเหลาเป็นตัวชี้ทาง ทำให้พวกเขาดูร่ำรวยและดูจะไม่ติดดินเอาเสียเลย แต่ที่ผ่านมามีดารานักแสดงหลากหลายคนที่โด่งดัง และติดอันดับศิลปินนักแสดงสุดฮอต กลับมีข่าวดาราหน้าหนึ่งออกมาอยู่เสมอ ว่าใช้ชีวิตติดดินแบบสุดๆ จนน่าชื่นชม ทำอะไรเรียบง่ายจนน่าพอใจ จนทำให้ข่าวดาราหน้าหนึ่งจำนวนมาก มีแต่ข่าวดาราไทยแห่ทำความดีกันอย่างคับคลั่งเลยเชียว

ข่าววันนี้

ความเป็นผู้รายงานข่าวที่จะทำหน้าที่เสกสรรค์ข่าวบันเทิงในทุกวัน

ความเป็นจริงที่อาจจะมีขึ้นได้นั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ติดตามข่าวบันเทิงจำนวนมาก กลับสามารถเลือกที่จะเชื่อทั้งด้านศิลปินนักแสดง หรือแม้กระทั่งด้านนักข่าวบันเทิงเองได้ยาก เพราะเนื่องจากนักข่าวบันเทิงบางคนในยุคปัจจุบัน กลับคิดที่จะขายข่าวเป็นงานประจำวัน โดยที่ไม่สนใจว่าข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปจะส่งผลร้ายต่อใครบ้าง และด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดการวิจารณ์นักข่าวบันเทิงบางคน ที่ทำหน้าที่ของตนเองไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ เป็นเหตุให้ผู้คนที่ติดตามข่าวบันเทิงส่วนใหญ่ ไม่สามารถไว้วางใจข่าวไหน ๆ ได้เลย และต้องทำการแสวงหาข้อเท็จจริงหลังจากที่ได้มีการบริโภคข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เปรียบเสมือนเป็นการสร้างกระแสให้มีการติดตามข่าวอย่างทั่วถึง และไม่ปักหลักเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 
ซึ่งการสร้างกระแสทางด้านข่าวแวดวงการบันเทิงไทย ที่ดูเหมือนมีเกิดขึ้นไม่ซ้ำแบบ พร้อมทั้งนักข่าวบันเทิงเอง ก็สามารถอัพเดตข้อมูลข่าวสารบันเทิงได้อย่างล้นหลามภายในรูปแบบทุกวันเสียด้วยซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสของคนไทยส่วนใหญ่ ที่ยังคงให้การสนับสนุนพร้อมทั้งติดตามข่าวดารานักแสดงบันเทิงไทย โดยไม่ทุ่มเทใจไปให้กับดาราบันเทิงต่างประเทศไปเสียหมด ในส่วนนี้ยังคงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับวงการดาราบันเทิงไทยนั่นเอง และถ้าหากในทุก ๆ วัน ได้มีการติดตามข่าวดาราบันเทิงไทย  ตามกระแสของคนไทยที่จะต้องเกาะติดข่าวศิลปินนักแสดงอยู่เป็นประจำด้วยแล้ว  การกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นมูลเหตุที่ดีและซื่อตรงย่อมเป็นสิ่งสำคัญ  ที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่รอคอยค้นหาคำตอบในทุก ๆ คำถามซึ่งเกิดเป็นประเด็นเพราะว่ามีข่าวออกมานั่นเอง

ข่าวบันเทิง

ในแวดวงข่าวบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวบันเทิงหรือว่าดารา จำนวนมากแล้วมักถูกมองไปทางด้านต่าง ๆ ซึ่งมีดีบ้าง ไม่ดีบ้างคละเคล้ากันไป และสำหรับบางครั้ง นักข่าวบันเทิงเอง ก็ยังอาจจะต้องพยายามที่จะตามหา และเสาะหาข่าวเกี่ยวกับดารานักแสดง เพื่อจะเป็นการติดตามกระแสข่าวในบางมุม พร้อมกับนำไปทำเป็นข่าวอัพเดตรายวัน ภายในส่วนนี้คงทำให้ผู้รายงานข่าวต้องลงทุนลงแรงให้ได้มากเพิ่มขึ้น เพื่อได้ข่าวออกมาตามกระแสการติดตามของผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวบันเทิงโดยตรง และสำหรับบางครั้งนักข่าวบันเทิง ก็อาจจะเป็นผู้ที่ถูกจับตาจ้องมองจากบุคคลที่ทำอาชีพผู้สื่อข่าวด้วยก็ได้ เพราะว่าโดนพิจารณาว่ามีพฤติกรรมในการสื่อข่าว หรือว่าทำข่าวออกมาโดยไร้ความจริง  และเกิดเป็นเหตุที่ทำให้ดารานักแสดงผู้ที่ถูกใส่ความเกิดความโมโหกระทั่งเกิดการร้องฟ้องเพื่อต้องการความยุติธรรม
 
แต่ในปัจจุบันนี้กรณีที่นักข่าวบันเทิงถูกอ้างอิงว่าเป็นผู้ใส่ร้าย และให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดจนกระทั่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ดารานักแสดงบางท่าน  อาจจะทำให้นักข่าวบันเทิงต้องพิจารณาตนเองกันใหม่อีกครั้ง  ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตนเองที่เป็นผู้ผิด โดยกระทำการด้วยการให้ข่าวบิดเบือนหรือว่าสร้างกระแสข่าวที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงขึ้นมา หรือดารานักแสดงที่ต้องการกลบเกลื่อนข่าวตัวเองให้มิด  เพื่อสานต่อความเป็นเสรีภาพทางด้านการงานและการแสดงได้มากเพิ่มขึ้น  ซึ่งในส่วนนี้ตามหลักข้อเท็จจริงนั้น  ผู้รับข่าวสารอย่างบุคคลทั่วไปก็ไม่อาจที่จะรับรู้ได้ว่า   นักข่าวบันเทิง หรือว่า ดารานักแสดง ที่เป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก เป็นผู้ที่บิดเบือนหรือว่าเป็นผู้ที่เปิดเผย 

ข่าวบันเทิง

ข่าวข้อสงสัยการทำแท้งผิดกฎหมายและการละทิ้งเด็กทารกที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ข่าวในสมัยปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวข้องการทำแท้งกันมากนัก จำนวนมากแล้วจะพบกับเด็กวัยรุ่น ที่มีความร่าเริงและเพลิดเพลิน ทำให้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่บังเกิดมา ส่วนใหญ่จะทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เด็กตัวน้อยเกิดมา จึงหันไปทำแท้งเถื่อนตามสถานที่ต่างๆ วัยรุ่นที่คิดเช่นนี้ล้วนแล้วจะมีวัยตั้งแต่ 15 ปี จนถึงประมาณ20 ปีที่คิดไม่อยากมีลูกก่อนวัยอันควร จึงหันไปทำแท้งผิดกฎหมายตามที่ต่างๆ แต่ภายในขณะเดียวเด็กก็มีความคิดเห็นว่าถ้ามีลูกช่วงนี้จะทำให้พ่อแม่ไม่อาจจะยอมรับได้ และทำให้เสียการเรียนเช่นกัน กลัวว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วจะไม่สามารถทำตัวอิสระได้อย่างเคย เด็กวัยรุ่นมักจะไม่ค่อยคิดอะไรมาก คิดว่าเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้ป้องกันอะไร จนเป็นเหตุให้เป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์เต็มไปหมด

 
ข่าวที่ใครต่อใครเห็นกันอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวการทำแท้ง เพราะเกิดจากความไม่พร้อมของวัยรุ่น พ่อแม่ควรให้คำแนะนำกับกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เพราะ เด็กวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงที่คิดสนุกเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ข่าวในการทำแท้งที่เห็นกันตลอดส่วนใหญ่แล้วจะมีการทำแท้งด้วยตนเอง คือ อาจจะกินยาขับเลือดโดยซื้อหาจากตามร้านขายยาทั่วไปได้ หรือ การทำแท้งตามคลินิกแบบเถื่อน แต่ยังไงถ้าเกิดมีลูกก่อนวัยอันควร เราควรที่จะเลี้ยงเขาให้ดีไม่ควรที่จะไปทำแท้ง ก็เพราะว่า เด็กที่เกิดมานั้นไม่รู้เรื่องด้วยจึงควรคิดพร้อมทั้งไตรตรองให้ดีก่อนตัดสินใจที่จะทำแท้งลงไป

ข่าว

การนำเสนอข่าวบางแง่มุม กลับเป็นเรื่องราวที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดเห็นและความชื่นชอบไปพร้อมกับเรื่องราวต่าง ๆ ขึ้นมาได้ ซึ่งบางเวลาการนำเสนอข่าวที่ดี จำเป็นจะต้องมีการนำเสนอแหล่งที่มาที่ไป นับได้ว่าเป็นการเสนอที่แตกต่างกัน แต่สามารถเอามาเป็นประเด็นร้อน พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตามความเชื่อพร้อมกับทัศนคติที่แตกต่างกัน อย่างเช่น การนำเสนอข่าวของคอหวยที่ได้ค้นพบเลขเด็ดตามพื้นที่ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง เรื่องราวที่แปลกจนทำให้คอหวยสามารถตีเป็นเลขเด็ด เลขดัง ขึ้นมาได้ เป็นต้น พร้อมกับนับได้ว่าข่าวต่าง ๆ กลุ่มนี้กลับเป็นกระแสที่กำลังฮอตกับฮิตมาแรงเป็นอย่างมากมาย และดูจะเป็นข่าวดังที่ไม่แพ้ไปกว่าข่าวประเภทอื่น ๆ เลยแม้แต่น้อย
 
ซึ่งในปัจจุบัน สิ่งที่เราสามารถค้นเจอหรือพบเห็นได้สม่ำเสมอ คือ คอหวยหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบไปกับการเสี่ยงโชคจำนวนมาก มักจะทำทุกแนวทางเพื่อที่จะได้เลขเด็ดหรือว่าเลขดังมา และนำเลขดังกล่าวไปทำการเสี่ยงโชคได้ในที่สุด และมิใช่แค่การแสวงหาเลขเด็ดหรือเลขดังเพียงเท่านั้น ในปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล หรือวันหวยออก ผู้คนมักจะค้นพบปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถแสดงถึงเลขเด็ดเลขดังได้บ้าง จนทำให้เกิดข่าวคราวเลขเด็ด เลขดังในแต่ละเดือน และเกือบจะมีทุกช่วงเลยก็ว่าได้ ก่อนที่จะมีการประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าวันหวยออกนั่นเอง เลยกลายเป็นว่า ผู้คนที่ยังไม่มีตัวเลขเด็ด ก็สามารถมีตัวเลขเด็ดได้เพราะว่าเชื่อถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ กลุ่มนี้นั่นเอง

ข่าว

บทเพลง วู่วาม (Unreleased Version) ซึ้งกินใจตามต้นฉบับ ซีซัน ไฟว์

วงSeason Five

บทเพลง วู่วาม (Unreleased Version) จัดได้ว่าเป็นเพลงดัง ฮอตกับฮิตติดชาร์จอยู่ ณ ขณะนี้ ทำให้คนดังนักร้องขวัญใจวัยโจ๋อย่าง ซีซัน ไฟว์ เป็นศิลปินที่แฟน ๆ เพลงคลั่งไคล้และหลงรักเป็นอย่างสูง เนื่องจากในบทเพลง วู่วาม (Unreleased Version) พวกเขาทั้ง 4 คน กลับมาภายในมาดของนักร้องเสียงดีมีคุณภาพ แถมภาพภายนอกของพวกเขาทั้ง 4 คน ก็ดูมีเสน่ห์ไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนทางด้านบทเพลง วู่วาม (Unreleased Version) จัดได้ว่าเป็นบทเพลงซึ้ง ๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวของคน ๆ หนึ่งที่วู่วาม พูดอะไรไม่คาดคิด จนทำให้พวกเขาต้องเสียใจจนถึงตอนนี้ แต่ทุกอย่างก็ไม่อาจที่จะแก้ไขหรือว่าย้อนเวลากลับไปได้อีก
 
และนี่ก็คืออีกหนึ่งชิ้นงานเพลงจากศิลปินเสียงดีมีคุณภาพ แบบ ซีวัน ไฟว์ ที่กำลังมาแรงแซงโค้งอยู่ ณ ขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลง วู่วาม (Unreleased Version) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเพลงดี ๆ มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก ทำให้แฟน ๆหลงใหลและติดตามรับฟังบทเพลงนี้กันทั่วประเทศ และเพียงแค่มีการปลดปล่อยบทเพลงนี้ในรูปแบบฉบับเต็มออกมาไม่นานเท่าไหร่นัก บทเพลงนี้ก็ชนะใจแฟน ๆ และขึ้นแท่นฮอตกับฮิตติดชาร์จภายในเร็ววันเลยทีเดียว และนี่ก็จัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่ทำให้นักร้องวงซีซัน ไฟว์ ได้รับคำชมและสามารถพิสูจน์ได้ว่า พวกเขาเองก็มีฝีมือทางด้านการเป็นศิลปินนักร้องได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ไม่แปลกเลยที่ใคร ๆ ต่างก็หลงรัก ซีซัน ไฟว์

เพลง วู่วาม